Wat te doen bij een sportongeval ?

Vraag naar een verzekering aangifteformulier en:

Vul samen met de verzekeringsverantwoordelijke (Michael Verbeeck) de voorzijde in.
Laat de arts die je blessure behandelt de achterzijde (geneeskundig getuigschrift) invullen.
Stuur het volledig ingevulde formulier (voor- en achterzijde) op naar Sporta – Boomgaardstraat 22 bus 50 – 2600 Berchem.
De Sporta verzekeringsconsulent stuurt je een goedkeuring met alle volgende stappen. Als de aangifte onvolledig of het ongeval niet verzekerbaar is, krijg je ook een brief.
De Sporta verzekeringsconsulent stuurt één keer per week een pakket goedgekeurde aangifteformulieren naar Ethias.
Ethias stuurt je een ontvangstbevestiging met dossiernummer en –verantwoordelijke.
Vanaf dat moment handelt Ethias je dossier verder af. Zij zullen je later nog vragen om het medisch getuigschrift en alle eventuele bewijsstukken (ziekenhuisrekeningen, verschilstaten van de mutualiteit…) op te sturen. Gebruik daarbij steeds het toegekende dossiernummer.